<% JAVASCRIPT %>  Çamlıhemşin

       Ayder
       Kavrun
       Elevit
       Palovit
       Pokut
       Avusor
       Kaçkar
       Sal
       Kale
       Hüser
       Trovit(Trevit)
       Samistal
       Haçivanak
       Çeymakçur
       Verçenik
 


Ziyaretçi Defteri

 
Resmi Kurum Ulaşım Numaraları
      Belediye
      Kaymakamlık
      Ç.HemşinP.T.T
      Okullar
      Sağlık Ocağı
      Jandarma
      Milli Eğitim Müd.
      Nufus Müd.
      Orman İşletme Müd.
      Tapu Sicil Müd.
      Ziraat Bankası Müd.
      Müftülük
 
 
 
 

BUZUL GÖLLERİ

      Kaçkarların en önemli kaynak değeri buzul gölleridir. Kaçkar Dağlarının Milli Park olmasındaki en büyük etken birçok buzul gölü bünyesinde barındırıyor olmasıdır. Oluşum öyküsü ile de buzul gölleri hayret uyandıracak bir özelliğe sahiptir.

      Buzullar, karın yeniden kristalleşmesi, sıkışması ve bir araya toplanması ile meydana gelir. İklim değişikliklerinin ve yerçekiminin etkisiyle hareket ederler. Soğuk iklimlerde aşağıya doğru sarkan buzullar, ilerlerken üzerinde kaydıkları zeminden aldıkları parçalarla yeryüzünü şekillendirirler. Binlerce yıl süren hareketleri sonucunda V biçimli vadileri aşındırarak tekne biçimli vadilere dönüştürürler. Kaçkarlar’daki Davalı, Büyükçay, Kavron, Çeymakçur, Avusor- Bulut ve Kaçkar vadileri tipik buzul vadileridir. Eğimin az ve kaya yapısının dirençsiz olduğu bölgelerde ise buzulların akması ve geri çekilmesi sırasında çukurlar oluşur. Bu hareketler zamanla çukurlukları derinleştirir. Onların suyla dolmasıyla da buzul gölleri meydana gelir.

      Kaçkarlar’da iri kaya bloklara rastlamak mümkündür. Bu kayaların kimi bazalt kimi de granittir. Normalde bazalt volkanik bir kayaçtır ve yüzeyde bulunur; granit ise daha derinlerde bulunur. Ancak yörede her iki türe aynı ayna rastlamak mümkündür. Magmadan gelen granit, bazaltik kayaçları çatlatarak yükselmiş. Belli yerlerde de, örneğin Kaçkar ve Verçenik dağlarında bazaltlar çatı gibi granitin üzerinde kalmışlar. Bu kayaların kiminin granit, kiminin bazalt olması on milyonlarca yıl öncesine ait bir hareketin sonucudur:

      Yörede iki kıta bulunmakta idi. Güneyde Anadolu, kuzeyde Pontid; aralarında da bir okyanus yer alıyordu: Neotetis. Çok karmaşık tektonik hareketler sonucunda iki kıta birbirine yaklaşmaya ve okyanus kapanmaya başladı. Gün geldi Neotetis yok oldu ve iki kıta birleşti. Kaçkarlar’daki kayaçların kimi Neotetis kapanmadan önce oluşmuş kimi ise kapandıktan sonra oluşmuş.

 

 


 
 
Hüseyin Reyhan

 

 

Şimdiye Kadar

Kişi Ziyaret Etti
 

Doğa Sporları ve Çamlıhemşin

Dağcılık Hakkında
Rafting Hakkında
Kayak Hakkında
 
Tasarım : Tolga Reyhan e-mail: pobol_53@hotmail.com
Mod: Ali Şahin

© 2007 {www.camlihemsin.gen.tr}
Bütün Hakları Saklıdır.